2021-02-15 11:49:35

SUFINANCIRANJE JEDNOG ŠKOLSKOG OBROKA

Zaklada ''Hrvatska za djecu'' provodi projekt pod nazivom ''Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj godini 2020./2021.''.

Projekt bi se provodio na način da bi Zaklada sufinancirala jedan školski obrok dnevno po djetetu u iznosu od 5,50 kn za svaki nastavni dan školske godine 2020./2021.

Sufinanciranje će se osigurati za djecu kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 dijete je polaznik jednog od 8 (osam) razreda osnovne škole  mjesečni prihod kućanstva u kojem živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn po članu zajedničkog kućanstva u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. dijete je iz obitelji koja je korisnik prava na doplatak za djecu.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta:

potvrda o pohađanju osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (Obrazac 1 u prilogu) potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.  dokaz da je obitelj korisnik prava na doplatak za djecu zjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku koji dostavi Zaklada (Obrazac 2 u prilogu)

Svi roditelji koji ispunjavaju uvjete trebaju se javiti razrednicima najkasnije do 24.2.2021. do 12 sati.


Osnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija